علمي څیړني او مقالي

په کرهڼه کي د ښځو ونډه

په کرهڼه کي د ښځو د ونډي مقالې سند

pub certificate 2څېړنه

د څېړني مقالې سند

pub certificate 3کرهنیز سیسټم

د کرهڼیز سیسټم د مقالې سند

د شنه چلي بازارموندنه

د ډاکټرعلي احمد د شنه چلي بازارموندني مقالې سند

د کارکوونکو ترمنځ د عایداتو د مالیې د ساتلو پوهه

د ډاکټرعلي احمد د عایداتو د مالیې د ساتلو مقالې سند

د انارو اقتصاد

د ډاکټرعلي احمد د انارو د اقتصاد مقالې سند

Economics of Arecanut

Economics of Arecanut Certificate of DR Ali Ahmaf

د کرنیزو ځمکو سیسټم

د ډاکټرعلي احمد د د کرنیزو ځمکو سیسټم مقالې سند

د پیرودونکي خدمت رول په اړه مطالعه

د ډاکټرعلي احمد د پیرودونکي خدمت رول په اړه مطالعه د مقالې سند

د پیاز تخم د کیفیت په اړه د جینټیپس اغیز

د ډاکټرعلي احمد د پیاز تخم د کیفیت په اړه د جینټیپس اغیز مقالې سند

د پیاز تخم د کیفیت په اړه د ډاکټرعلي احمد، نعمت الله فدا، پرامیش او بریالي رفیع مقاله

د ډاکټرعلي احمد د پیاز تخم د کیفیت په اړه مقالې سند

د جینیاتی بدلونونو او اړیکو په اړه د نجیب الله حکیمي، جي روپا لووانا، جي سورش بابو او ډاکټرعلي احمد مقاله

د ډاکټرعلي احمد د جینیاتی بدلونونو او اړیکو مقالې سند

د جوارو د تولید او بازار موندنې اقتصادي تحلیل د نویداحمدي، ډاکټرعلي احمد، عبدالصمدخیراندیش او مسعودعزیزي مقاله

د ډاکټرعلي احمد د جوار د تولید او بازار موندنې اقتصادي تحلیل مقالې سند

د خټکي د تولید اقتصادي تحلیل د ډاکټرعلي احمد، روبین ال پرساد، دینېش کمار، نهارسینګ، وي ایم پرساد او انوپریا پاول مقاله

د ډاکټرعلي احمد د خټکي د تولید اقتصادي تحلیل مقالې سند

د خټکي بازار موندنه د ډاکټرعلي احمد، روبین ال پرساد، دینېش کمار، نهارسینګ، وي ایم پرساد او انوپریا پاول مقاله

د ډاکټرعلي احمد د خټکي بازارموندنه مقالې سند

د بازار موندنې په توګه د ټولنیزو رسنیو کارول

د ډاکټرعلي احمد د بازار موندنې په توګه د ټولنیزو رسنیو کارول مقالې سند

د تور ګرام تولید او بازار موندنې اقتصادي تحلیل

د ډاکټرعلي احمد د تور ګرام تولید او بازار موندنې اقتصادي تحلیل مقالې سند